Website Design


Responsive Web Sites ของ
Fox Able Group คืออะไร?

 

  1. การให้บริการ มากกว่าการทำเว็บไซต์ คือเรายังให้คำปรึกษา ด้านการทำการตลาด
  2. เรามุ่งเน้น เรื่องการต่อยอด ทางความคิด สร้างสรรค์ไอเดีย แก่ลูกค้าเสมอ
  3. วิเคราะห์จุดสำคัญ คือคู่แข่งของลูกค้า เป็นหลัก เพื่อเสริมการตลาด ให้ทัดเทียม หรือมากกว่าคู่แข่งขัน ทางการตลาดของลูกค้า
  4. เราทำงาน ไม่มีวันหยุด สามารถแก้ไขสถานการณ์ ให้ลูกค้าได้ทันท่วงที
  5. เราทราบดี ว่างบประมาณ อยู่ภายใต้ ข้อจำกัด ด้านความคุ้มค่า เราจึงหา สิ่งที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้าFox able ให้บริการทำเว็บ Blog
สนับสนุนการทำคอนเทนต์เฉพาะสินค้าที่ต้องการทำการตลาด

สนับสนุน การทำคอนเทนต์ เฉพาะสินค้า ที่ต้องการ ทำการตลาด ซึ่งเว็บบล็อก สมัยก่อน ในยุคแรก ๆ คือกระดาน ข่าวสาร ซึ่งในปัจจุบัน Fax Able นำเว็บบล็อก มาใช้ประโยชน์ ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เน้นการโฟกัส เฉพาะเรื่องราวที่ต้องการ จะเผยแพร่เท่านั้น ซึ่งหมายถึง เรามีพื้นที่ การประชาสัมพันธ์ ที่มากขึ้น ให้มองแนวคิดง่าย ๆ เหมือน เราขายสินค้า ที่หลากหลาย ในซุปเปอร์มาร์เก็ต เราเป็นเจ้าของ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ก็ต้องประชาสัมพันธ์ ว่าสินค้าทั้งหมด ของ ร้านเรา มีอะไรบ้าง แต่ถ้าเราอยากจะโปรโมท สินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะ เราต้องหาพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ ให้สินค้าชิ้นนั้น เป็นพิเศษ ซึ่งไม่จำเป็น ต้องประชาสัมพันธ์ กันทั้งปี แค่เพียงชั่วคราว เราก็เปิดพื้นที่เว็บ Blog ขึ้นมา แล้วก็เชื่อมโยง ที่มา ของแหล่งขายหรือเว็บไซต์ (Back Link) นั่นเอง